Tulosta Tekstin koko: a A A

Kirkkotoimikunta

Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon kirkkotoimikunnan (KTK) tarkoituksena on tukea, edistää ja koordinoida merimieskirkolla tapahtuvaa toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä suomalaiseen siirtokuntaan.

Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon kirkkotoimikunta (KTK) perustettiin vuonna 1997 ja sen tarkoituksena on tukea, edistää ja koordinoida merimieskirkolla tapahtuvaa toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä suomalaiseen siirtokuntaan. Kirkkotoimikunta koostuu seitsemästä siirtokunnan edustajasta, jotka Hampurin ja Lyypekin alueilla asuvat  suomalaiset valitsevat keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, sekä kolmesta merimieskirkon henkilökunnan jäsenestä.

KTK pyrkii aktivoimaan  merimieskirkon eri toimintapiirien voimavarat yhteisten projektien vetämiseen ja tukemaan merimieskirkon varainhankintaa. KTK:n tavoitteena on myös kartoittaa siirtokuntalaisten toiveita ja odotuksia sekä saada lisää Hampurin ja Lyypekin seudun suomalaisia mukaan merimieskirkon toimintaan ja vapaaehtoistyöhön.

KTK järjestää kaksi kertaa vuodessa siirtokuntalaisille informaatiotilaisuuden, jossa tiedotetaan merimieskirkon ja KTK:n toiminnasta ja käsitellään siirtokunnalta tulleita kannanottoja, kritiikkiä ja ehdotuksia. KTK voi antaa Suomen Merimieskirkko ry:n hallitukselle lausuntoja ja tehdä ehdotuksia merimieskirkkoa koskevissa asioissa. KTK osallistuu ulkosuomalaisparlamentin toimintaan.

KIRKKOTOIMIKUNNAN VAALIT 2016

Hampurin Merimieskirkon tiloissa  08.-11.12.2016

To-Pe 08.-09.12.  klo 16.00 - 19.00

La-Su 10.-11.12.  klo 16.00 - 18.00

Virallisten aikojen ulkopuolella mahdollisuus äänestää kirkon kahvilassa sen ollessa auki.

Pohjois-Saksan Merimieskirkon kirkkotoimikunnan toimikausi päättyy joulukuussa 2016, jolloin valitaan uusi kirkkotoimikunta seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Kirkkotoimikuntaan valitaan seitsemän siirtokuntajäsentä.

 

Vaalipiiri Hampurin alueella on Suur-Hampurin julkisen liikenneverkon kattama alue (Großbereich Hamburg).

Äänioikeutettu ja vaalikelpoinen on vähintään 18 vuotta täyttänyt ja vaalin aikana pysyvästi vaalipiirissä asuva (kirjoilla oleva) henkilö tai henkilö, jonka voidaan toiminnallaan merimieskirkon hyväksi katsoa olevan äänioikeutettu ja vaalikelpoinen (KTK ratkaisee asian). Ehdokas ei voi olla toisen Saksassa toimivan suomalaisen seurakunnan kirkkoraadin jäsen.

Ehdokkaiden on lähetettävä esittelynsä (mieluiten kuvan kanssa) kirjallisesti kirkkotoimikunnalle KTK:n postilaatikkoon kirkolle  tai sähköpostitse (**@**) vähintään kuukausi ennen ensimmäistä äänestyspäivää. Kirkkotoimikunta toimittaa ehdokkaiden hakemukset välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoitustaululle sekä Ankkuri-lehteen ja muihin Merimieskirkon tiedotuskanaviin.

Hampuri, 30.09.2016

Kaija Gaupp
KTK:n puheenjohtaja
 

KTK:n jäsenet


Pohjois-Saksan merimieskirkon joulukuussa 2014 valittu uusi kirkkotoimikunta on pitänyt järjestäytymiskokouksensa 15.01.2015. Kokouksessa kirkkotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaija Gaupp  (**@**) ja varapuheenjohtajaksi Pauliina Vakkuri-Lappalainen (**@**).

Sihteeriksi valittiin Synnöve Lindström-Makowski. Varsinaisina jäseninä toimivat Tarja Jeenicke, Helena (Tytti) Hashemian ja Anja Scharf. Merimieskirkon edustajina KTK:ssa ovat johtaja Satu Oldendorff, palveluvastaava Tiina Ylitalo ja ja Lyypekin sosiaalikuraaattori Anna Eklund.