Tulosta Tekstin koko: a A A

Organisaatio

Yhdistys

Suomen Merimieskirkko perustettiin vuonna 1875. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ollut alusta asti tukea kotimaasta kauaksi lähteneitä merenkulkijoita ja siirtolaisia sekä auttaa ulkomailla vaikeuksiin joutuneita maanmiehiä ja -naisia. Merimieskirkko tekee työtä myös koti-Suomessa sekä kaikilla merillä. Lue lisää.

Ulkosuomalaisten pappi

Vaikka Hampurin  merimieskirkolla ei ole omaa pappia, toimipaikoissa voidaan järjestää kirkollisia tilaisuuksia. Pohjois-Saksan pohjoisen alueen suomalainen pappi Päivi Vähäkangas hoitaa työtään Pohjois-Saksan ev.lut. kirkon palveluksessa ja yhteistyössä Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen sekä merimieskirkon kanssa. Näin hän palvelee myös Lyypekin, Kielin ja Bremenin suomalaisia seurakuntia.

Kirkkotoimikunta

Vuonna 1997 perustetun Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon kirkkotoimikunnan (KTK)  tarkoituksena on tukea, edistää ja koordinoida merimieskirkolla tapahtuvaa toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä suomalaiseen siirtokuntaan. Kirkkotoimikunta koostuu seitsemästä siirtokunnan edustajasta ja kolmesta merimieskirkon henkilökunnan jäsenestä. Lue lisää.

Työkerho

Hampurin merimieskirkon työkerhon tarkoitus on tukea Merimieskirkon toimintaa ja tehdä sitä tunnetuksi. Työkerhon päätehtävä on osallistua joulu- ja pääsisäismyyjäisten järjestämiseen sekä siellä myytävien käsityötuotteiden valmistamiseen ja myyntiin. Työkerhon toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Työkerhon toiminnan suunnittelusta ja organisoimisesta vastaa määräajaksi valittu johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat myös merimieskirkon johtaja ja emäntä sekä kunniajäsenet. Lue lisää.