Tulosta Tekstin koko: a A A

Kaste

Kaste on lapsen, perheen ja koko kirkon juhla. Kasteessa eletään todeksi Jeesuksen käskyä: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni”.

Kaste on usein lapsen ensimmäinen oma juhla, jossa lapsi liitetään kristillisen seurakunnan jäseneksi. Kasteessa pappi valelee vettä lapsen päähän kolme kertaa ja kastaa hänet "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen".

Vanha suomalainen tapa on kertoa lapsen nimi vasta kasteen yhteydessä. Nykyään aika monet vanhemmat kertovat lapsen nimen heti syntymän jälkeen. Kaste ja nimi liittyvät kuitenkin siinä mielessä yhteen, että pappi kastaa lapsen sillä nimellä, jonka lapsen vanhemmat ovat hänelle antaneet. Tämä muistuttaa siitä, että Jumala tuntee meidät jokaisen nimeltä, henkilökohtaisesti.

Luterilaisessa kirkossa lapset kastetaan yleensä jo pieninä vauvoina. Tässä noudatetaan vanhaa kristillistä perinnettä, jossa pidetään tärkeänä, että jo pieni lapsi pääsee osalliseksi kasteen välittämistä hyvistä lahjoista ja Jumalan siunauksesta.

Tietty ikä ei kuitenkaan ole kasteen edellytys tai ehto. Jos lasta ei ole kastettu vauvana, voidaan kaste toimittaa myöhemminkin. Myös ne aikuiset, jotka haluavat liittyä kirkkoon, kastetaan.

Merimieskirkko toimii ystäviensä tuen varassa. Siksi toivomme, että kasteperheet voisivat mahdollisuuksiensa mukaan muistaa kirkkoa esim. 50 euron lahjoituksella. Toimitus on kuitenkin maksuton ja lahjoitus vapaaehtoinen.

Lisää tietoa kasteesta ja kastejuhlasta Suomen ev.lut. kirkon kastesivulta.

Kummit

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja luterilaista uskoa tunnustavan kirkon tai anglikaanikirkon jäseniä. Näiden lisäksi kummina voi olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhdyskuntaan kuuluva henkilö, jos hänen kirkkonsa hyväksyy lapsikasteen. Kummien läsnäolo kastejuhlassa on arvokasta, mutta se ei ole juridisesti välttämätöntä. Joskus kummit ja omaiset osallistuvat kastejuhlaan Skypen välityksellä.

Kastepaikka

Kaste voidaan toimittaa Hampurin merimieskirkolla jumalanpalveluksen yhteydessä tai erikseen sovittuna ajankohtana, kotona, lähikirkossa tai muussa sovitussa paikassa.

Kotikastetta varten järjestetään kastepöytä. Yleensä pöytä peitetään valkoisella liinalla. Pöydälle asetetaan kastemalja, Raamattu, kukkia ja kynttilä. Kastemaljaan pannaan lämmintä vettä ennen kastetoimituksen alkua ja lapsen pään kuivaamista varten varataan liina.

Usein vauva puetaan valkoiseen kastemekkoon. Se - samoin kuin alba, johon pappi pukeutuu - kuvastaa Kristuksen pyhyyttä ja puhtautta. Myös kynttilän valo kertoo Kristuksesta, joka sanoo olevansa maailman valo.

Mikäli toivot kasteen tapahtuvan Suomessa, ota yhteyttä kotiseurakuntasi kirkkoherranvirastoon tai sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, jonka alueella kastejuhlat aiotaan pitää.

Järjestelyt

Ilmoita kastetoiveesta mahdollisimman varhain Hampurin merimieskirkolle, jotta kaikille sopiva ajankohta löytyisi helposti. Kastepäivä kannattaa kuitenkin aina varmistaa esim. ennen mahdollisten kastevieraiden kutsumista Suomesta.

Kastetilaisuuden yhteydessä kirkolla voidaan järjestää myös tarjoilua. Tarjoilusta voi olla yhteydessä palveluvastaavaamme.